Η γνώση και η εμπειρία που αντλήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, είναι απόρροια πολλών συμμετοχών σε σχολές εκπαίδευσης και συνεχόμενα σεμινάρια μετεκπαίδευσης, τα οποία μας έδωσαν τη δυνατότητα να αποκτήσουμε πιστοποιημένους τίτλους στο χώρο των υπαίθριων δραστηριοτήτων, καθώς και το έναυσμα της δημιουργίας της υπάρχουσας εταιρείας, που έχει ως στόχο την επαφή του ανθρώπου με τη φύση.

Από το 2018 η Epirus Activities, θέτοντας τον πήχη της ασφάλειας ψηλά, παρέχει αρκετά και διαφορετικά προγράμματα εναλλακτικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φυσικό της πλούτο και τα υπαίθρια σπορ. Σε συνεργασία με εταιρείες του χώρου δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει σε σχολές αποκτώντας γνώσεις και πιστοποιημένους τίτλους.